Schoolvakanties

Schoolvakanties 2022 - 2023

Soort vakantie

Vakantieperiode

 Zomervakantie

 15 juli t/m 22 augustus 2022

 Herfstvakantie¹

 22 oktober t/m 30 oktober 2022

 Kerstvakantie

 24 december 2021 t/m 8 januari 2023

 Voorjaarsvakantie¹

 25 februari t/m 5 maart 2023

 Meivakantie

 29 april t/m 7 mei 2023

 Zomervakantie

 8 juli t/m 20 augustus 2023

¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De KSU adviseert om bij de betreffende school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Standaard vrije dagen alle KSU-scholen

Vrijdag na Hemelvaart

Goede Vrijdag