Schoolvakanties

Schoolvakanties 2021 - 2022

Soort vakantie

Vakantieperiode

 Zomervakantie

 17 juli t/m 29 augustus 2021

 Herfstvakantie¹

 16 oktober t/m 24 oktober 2021

 Kerstvakantie

 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

 Voorjaarsvakantie¹

 26 februari t/m 6 maart 2022

 Meivakantie

 30 april t/m 8 mei 2022

 Zomervakantie

 9 juli t/m 21 augustus 2022

¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De KSU adviseert om bij de betreffende school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Standaard vrije dagen alle KSU-scholen

Vrijdag na Hemelvaart

Goede Vrijdag