Schoolvakanties

Schoolvakanties 2019 - 2020

Soort vakantie

Vakantieperiode

Herfstvakantie¹

19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie¹

22 februari t/m 1 maart 2020

Meivakantie

25 april t/m 3 mei 2020

Zomervakantie

18 juli t/m 30 augustus 2020

¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De KSU adviseert om bij de betreffende school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Standaard vrije dagen alle KSU-scholen

Vrijdag na Hemelvaart

Goede Vrijdag