Schoolvakanties

Schoolvakanties 2023 - 2024

Soort vakantie

Vakantieperiode

 Zomervakantie

 8 juli t/m 20 augustus 2023

 Herfstvakantie¹

 14 oktober t/m 22 oktober 2023

 Kerstvakantie

 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

 Voorjaarsvakantie¹

 17 februari t/m 25 februari 2024

 Meivakantie

 27 april t/m 5 mei 2024

 Zomervakantie

 13 juli t/m 25 augustus 2024

¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De KSU adviseert om bij de betreffende school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Standaard vrije dagen alle KSU-scholen

Vrijdag na Hemelvaart

Goede Vrijdag