Uitdagend onderwijs 

Om te kunnen voorzien in een uitdagend onderwijsaanbod voor alle leerlingen heeft de KSU een eigen model ontwikkeld, in samenwerking met Novilo. Dit KSU-model is geënt op het fasemodel van Novilo en is als volgt opgebouwd:

Alle KSU-scholen bieden minimaal onderwijs op Novilo fase 3 niveau. Dat wil zeggen dat zij hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen herkennen én in staat zijn om een bepaalde mate van uitdagend onderwijs te bieden (Novilo fase 3 scholen):

 • Ariëns
 • De Catharijnepoort, locatie Majellapark
 • De JazzSingel
 • De Pijlstaart
 • De Zeven Gaven
 • Het Schateiland
 • Marcus
 • Mattheus
 • Op De Groene Alm
 • St. Jan de Doper
 • Onder De Bogen
 • Wijzer aan de Vecht

Een aantal scholen heeft daarboven, afhankelijk van de leerling populatie, een plusklas of een plusprogramma (Novilo fase 4 scholen):

 • De Catharijnepoort, locatie Schimmelplein
 • Gertrudis
 • Hof ter Weide
 • Johannes
 • Ludger
 • Montessori Buiten Wittevrouwen

Vier scholen van de KSU, verspreid over de stad, zijn in staat om aan alle leerlingen van groep één tot en met groep acht uitdagend onderwijs te bieden tot het niveau waar voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in beeld komt (Novilo fase 5A scholen);

 • De Achtbaan
 • De Spits
 • Paulus
 • St. Dominicus

Het reguliere onderwijs kan op dit moment niet voorzien in de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen biedt de KSU op twee locaties in de stad voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Dit zijn De Spits in Lunetten en De Achtbaan in Leidsche Rijn. Beide voltijd hoogbegaafden-afdelingen werken vanuit een zelfde filosofie en richten zich op dezelfde populatie met dezelfde onderwijsbehoeften. Elke afdeling bestaat op dit moment uit drie groepen. De toelatingscriteria voor beide afdelingen zijn hetzelfde.

 • De Achtbaan
 • De Spits