College van Bestuur

De KSU is een schoolorganisatie waaronder 24 scholen vallen. Elk van deze scholen heeft zijn eigen identiteit. Het College van Bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers waarbinnen de scholen zich kunnen bewegen en onderscheiden. Het College van Bestuur is ook verantwoordelijk voor de continuïteit van de gehele organisatie. 

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: de heer Tjeerd de Jong (voorzitter) en de heer Jan van der Klis (lid).

Tjeerd de Jong

Voorzitter College van Bestuur

Jan van der Klis

Lid College van Bestuur (tot 1-10-2020)