College van Bestuur

De KSU is een schoolorganisatie waaronder 25 scholen vallen. Elk van deze scholen heeft zijn eigen identiteit. Het College van Bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers waarbinnen de scholen zich kunnen bewegen en onderscheiden. Het College van Bestuur is ook verantwoordelijk voor de continuïteit van de gehele organisatie. 

Het College van Bestuur bestaat op dit moment uit de drie interim-bestuurders Jansje Dekker, Mariska Gerritsen en Gjalt Anker, met de volgende rolverdeling:

Jansje Dekker: directeur onderwijs & kwaliteit
Mariska Gerritsen: bestuurlijke/ juridische zaken
Gjalt Anker: directeur bedrijfsvoering

Gjalt Anker

Directeur bedrijfsvoering

Jansje Dekker

Directeur onderwijs & kwaliteit

Mariska Gerritsen

Bestuurlijke/ juridische zaken