Organisatie

KSU in cijfers

  • 20 scholen voor primair basisonderwijs, waarvan 2 scholen ook voltijds hoogbegaafden-onderwijs (‘Leonardo’) aanbieden
  • 2 scholen voor speciaal basisonderwijs
  • 2 scholen voor tweetalig basisonderwijs
  • 31 locaties
  • 7.000 leerlingen
  • 750 medewerkers
  • Gemiddelde leeftijd medewerkers: 40 jaar

 

Bestuur en organisatie

Het College van Bestuur geeft leiding aan de organisatie. Het centraal management wordt gevormd door de directeur primair proces, de manager bedrijfsvoering en twee clusterdirecteuren.
De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de portefeuille financiën en formatie, inkoop en ICT. Hij houdt zich bezig met planning en control en de bedrijfsvoering van het bestuursbureau. De directeur primair proces is verantwoordelijk voor personeel en organisatie, onderwijs en kwaliteit en de clusterdirecteur is verantwoordelijk voor de scholen.

Karin Monnink

directeur primair proces

Karin Frinsel

manager bedrijfsvoering

Jansje Dekker

clusterdirecteur

De KSU werkt volgens besturingsmodel Raad van Toezicht – College van Bestuur, conform de Code Goed Bestuur van de PO Raad. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur.