Organisatie

KSU in cijfers

  • 20 scholen voor primair basisonderwijs, waarvan 2 scholen ook voltijds hoogbegaafden-onderwijs (‘Leonardo’) aanbieden
  • 2 scholen voor speciaal basisonderwijs
  • 2 scholen voor tweetalig basisonderwijs
  • 1 school voor agora-onderwijs
  • 30 locaties
  • 7.000 leerlingen
  • 850 medewerkers

 

Bestuur en organisatie

Het College van Bestuur geeft leiding aan de organisatie. Samen met de schooldirecteuren vormen de directeur bedrijfsvoering en directeur strategie, HR en onderwijs het management.

De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de 25 KSU-scholen. De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de stafafdelingen.  De directeur onderwijs & innovatie is verantwoordelijk voor personeel en organisatie, onderwijs en kwaliteit en projecten vanuit het strategisch plan. 

Gjalt Anker

Directeur bedrijfsvoering

Jansje Dekker

Directeur Strategie, HR en Onderwijs

De KSU werkt volgens besturingsmodel Raad van Toezicht – College van Bestuur, conform de Code Goed Bestuur van de PO Raad. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur.

Code Goed Bestuur