Onze partners 

We richten onze partnerschappen weloverwogen in. En we borgen dat onze partnerschappen bijdragen aan het uitblinken van onze leerlingen.

 

Ouders

Om leerlingen tot ontplooiing te laten komen, zijn de ouders de belangrijkste partners. Zij spelen een cruciale rol als het gaat om de ontwikkeling van hun kind, zowel voor wat betreft de leerprestaties als het gedrag. We beschouwen ouders daarom als educatieve partners. In goed wederzijds overleg ondersteunen we elkaar en proberen onze bijdrage op elkaar af te stemmen.
Hiermee willen we het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen optimaal stimuleren. We betrekken ze actief bij ons onderwijs door verwachtingen over en weer uit te spreken en expliciet te maken. We informeren, ondersteunen en motiveren ouders om hun rol als partner zo goed mogelijk te kunnen vervullen. De KSU zet op elke school het ouderportaal in om de rol van de ouder als educatief partner te ondersteunen.  

 

Profielondersteuners

We kiezen partners buiten de school die ons kunnen helpen om talenten te ontwikkelen, op het gebied van sport, muziek, Engels, cultuur of techniek. Met hen maken we afspraken over hoe we die ambitie kunnen realiseren.

 

Opvang/educatie

We werken inhoudelijk en organisatorisch samen met onze partners uit de voor- en vroegschoolse educatie, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Zo gaan onze leerlingen goed voorbereid van start op school en krijgt talent ook buiten schooltijd alle ruimte.

 

Opleidingen

Ook van de beginnende leerkracht verwachten we veel. Door intensieve samenwerking met de opleidingsinstellingen Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie kunnen we studenten goed opleiden binnen de KSU. Hierdoor kunnen we zicht krijgen op leerkrachten die, qua persoon, kennis en vaardigheden, passen bij de ambitie van de KSU.

Van onze partners in bij- en nascholing vragen we ook om op maat op te leiden. Zo zorgen we er samen voor dat onze medewerkers continu de kennis en vaardigheden hebben om leerlingen te laten uitblinken.