Missie en visie

Missie: Meer dan een basis

De KSU wil meer bieden dan alleen kwalitatief goed basisonderwijs.

Hoe doen we dat?

  • Binnen een sociale context. Ons kwalitatieve en uitdagende onderwijs is ingebed in warmte, betrokkenheid en aandacht.
  • Met een rijk curriculum. We zorgen ervoor dat leerlingen hun talenten in de volle breedte kunnen ontwikkelen.
  • In een ambitieuze leeromgeving. We dagen elke leerling uit de eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

 

Visie: Samen Leren Leven

Eigenlijk hadden we een film moeten maken van de gesprekken over óns vak, ónze kinderen, óns onderwijs. Dan was het mooi geweest om te zien hoe de meesten van de medewerkers van de KSU in verschillende bewoordingen bij dezelfde visie uitkwamen. Onze droom voor het perfecte onderwijs is er al en wordt breed gedeeld.

Hoewel bullet-points tekortschieten, doen we hier toch een poging om onze gemeenschappelijkheid onder woorden te brengen:

Wij geloven in ieder kind en laten dit zien door het hebben van vertrouwen en het geven van vertrouwen.
Wij creëren bewustzijn bij kinderen over de rol die ze hebben in de wereld.
√ Wij bouwen aan een betere wereld door de kinderen te leren de wereld te begrijpen en er hun plek in te nemen. Onze katholieke geschiedenis zorgt voor een stevige basis.
We maken een beweging naar buiten, naar het leven zoals we dat allemaal kennen. Onze kinderen ervaren dat leren alleen betekenis heeft in de wereld zoals die zich aan hen voordoet en dat de school dus niet op zich staat, maar een onderdeel is van iets groters.
Wij bereiken samen met ouders, de wijk en de stad als partnernetwerk een betere wereld door midden in de samenleving te staan.
Wij handelen vanuit democratische principes en katholieke waarden en nemen verantwoordelijkheid om te zorgen voor elkaar en voor een duurzame planeet.

We maken stapje voor stapje een betere wereld met elkaar! Samen Leren Leven