Bijzonder verlof

Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor vakantieverlenging voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering wordt gemaakt voor ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn. De schoolvakanties vindt u in onze schoolkalender.

Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te denken aan bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een officieel verlofaanvraagformulier in te vullen. Dit is te verkrijgen bij de schoolleiding en dient bij de schoolleider ingeleverd te worden. De schoolleider kan u in dit soort gevallen toestemming voor het extra verlof verlenen.

Ongeoorloofd verzuim wordt door de school altijd aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht gemeld. Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij verwachten dat alle ouders, als educatieve partners van de school, hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden.