Medezeggenschap via GMR


Het mooie van onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad   

Meedenken, meepraten en meebeslissen over alles wat de scholen van de KSU bindt, hiervoor heeft de KSU de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze GMR wordt gevormd door vijf personeelsleden en vijf ouders, zo veel mogelijk van verschillende scholen. De leden behartigen de belangen van alle 24 KSU-scholen.

De waarde

De GMR komt zo'n tien keer per jaar bij elkaar. Als leden brengen we ons verstand, gevoel en betrokkenheid in en krijgen we inzicht en inspraak terug. Soms heel spannend, soms wat aan de droge kant, altijd belangrijk. Wat we als GMR ook bespreken, het raakt de scholen, de  kinderen, de leerkrachten, de stafmedewerkers, maar bovenal raakt het de vraag hoe we iedereen kunnen helpen (uit) te blinken en te blijven blinken.    

De onderwerpen

De kerntaken van de GMR zijn het toetsen van het KSU-beleid en het geven van adviezen om beleidsplannen te verbeteren. Het gaat met name om beleid op het gebied van financiën, personeel, kwaliteit, organisatie en huisvesting. Op al deze terreinen brengt de GMR advies uit aan het het bestuur van de KSU. In sommige gevallen is de instemming van de GMR vereist om (beleids)voorstellen te kunnen uitvoeren.

Bent u geïnteresseerd?

Bijeenkomsten van de GMR zijn in principe openbaar en vinden plaats in het KSU-huis. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich altijd aanmelden om een vergadering bij te wonen. Bent u zo mogelijk nog meer geïnteresseerd en zou u lid willen worden (als ouder- of personeelsvertegenwoordiger)? Laat het ons weten. Heeft u iets te delen met ons, neem contact op met GMR-voorzitter Marc van Rossum of onze bestuurssecretarissen via onze mail.

GMR@ksu-utrecht.nl

 

De leden 

Oudergeleding

Naam

Contactpersoon voor de volgende scholen van de KSU

Marc van Rossum

Is voorzitter van de GMR

Heeft kinderen op KBS Paulus

gmr@ksu-utrecht.nl

 

De Pijlstaart

SBO St. Maarten

Paulus

 

Jasper Rijnders

Heeft kinderen op KBS De Achtbaan

gmr@ksu-utrecht.nl

 

Het Schateiland

De Achtbaan

 

Niels Caro

Heeft kinderen op KBS Gertrudis

gmr@ksu-utrecht.nl

De Spits

St. Jan de Doper

Gertrudis

Ariëns

Fabian Engels

Heeft kinderen op KBS Onder de Bogen

gmr@ksu-utrecht.nl

 

Onder de Bogen

Op de Groene Alm

De Jazzsingel

 

Personeelsgeleding

Naam

Contactpersoon voor de volgende scholen van de KSU

Maud Oude Lenferink

Werkzaam op KBS Stepping Stones

maud.oude.lenferink@ksu-utrecht.nl of

gmr@ksu-utrecht.nl

Johannes

Stepping Stones

Montessori B.W.

 

Anita de Kruijf

Werkzaam op KBS St. Dominicus

anita.de.kruijf@ksu-utrecht.nl of

gmr@ksu-utrecht.nl

SBO De Binnentuin

Hof ter Weide

St. Dominicus

Jasper Bawa

Werkzaam op KBS De Catharijnepoort

jasper.bawa@ksu-utrecht.nl of

gmr@ksu-utrecht.nl

De Catharijnepoort

Ludger

Wijzer a.d. Vecht

Digna Verhagen

Werkzaam op KBS Mattheus

digna.verhagen@ksu-utrecht.nl of

gmr@ksu-utrecht.nl

 

Marcus

Mattheus

De Zeven Gaven

Ilse van Breukelen

Werkzaam op KBS Het Schateiland

ilse.van.breukelen@ksu-utrecht.nl of

gmr@ksu-utrecht.nl