Strategisch plan

Samen Leren Leven 

De KSU-scholen bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren ze handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar. Dit kan alleen samen met ouders, de wijk en de stad. Onze scholen staan midden in de samenleving. 

De KSU zet volop in op de vijf volgende pijlers:

  • Uitstekend onderwijs

  • Digitalisering

  • Lerend organiseren

  • Interne samenwerking

  • Externe samenwerking


Wij vinden dat de strategie niet compleet is zonder de kernwaarden. Wij zien dit als de kern van de strategie, vanuit hier handelen wij en zo vormen ze een heel belangrijk onderdeel van de KSU. 

Lef: We vervullen onze opdracht met lef. We hebben het lef, het hart, om te laten zien waar we voor staan. We tonen lef bij lastige keuzes. Keuzes die mogelijk weerstand oproepen, maar die wel in het belang zijn van ons onderwijs.

Verantwoordelijkheid: Kiezen met lef gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid. We staan als KSU, als school en als individuele professional voor onze keuzes en onze aanpak.

Nieuwsgierigheid: We zijn nieuwsgierig en we willen dat blijven. Elke dag ‘stapje voor stapje een betere wereld maken’ lukt volgens ons als alle medewerkers van de KSU nieuwsgierig zijn naar de wereld. Nieuwsgierig zijn betekent voor ons dat iedereen een onderzoekende houding naar zichzelf en de ander aanneemt.

Vertrouwen: We werken bij de KSU op alle niveaus op basis van vertrouwen. We vertrouwen (op) onze kinderen, onze collega’s en onze samenwerkingspartners. We vertrouwen erop dat we datgene doen wat in het belang is van ons onderwijs, ook als het afwijkt van de gangbare norm. Over resultaten – pedagogisch en didactisch – wordt open en transparant gecommuniceerd.

Aandacht: Zien en gezien worden is essentieel en door aandacht voor elkaar kun je samen groeien. Daarom is ‘aandacht’ voor ons de verbindende waarde.


Onze opdracht is: ‘Wij bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren hen handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar.’ 

Meer weten? Lees hier de samenvatting van het Strategisch plan.