Passend onderwijs

De KSU is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO en participeert in het bestuur. Net als de andere scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht bieden alle KSU-scholen minimaal het onderwijs en de ondersteuning op basis van het basisondersteuningsprofiel. Als leerlingen een onderwijs- of ondersteuningsbehoefte hebben buiten het basisondersteuningsprofiel kunnen de scholen een arrangement aanvragen of doorverwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs.