Gericht partnerschap


Om leerlingen uit te laten blinken bent u, als ouder, hard nodig. U bent de belangrijkste partner als het gaat om de ontwikkeling van uw kind, zowel voor de leerprestaties als de sociaal emotionele ontwikkeling. We beschouwen ouders daarom als educatieve partners.

In goed wederzijds overleg ondersteunen we elkaar en proberen onze bijdrage zo op elkaar af te stemmen dat het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen optimaal wordt gestimuleerd. We betrekken u actief bij ons onderwijs door verwachtingen over en weer uit te spreken en expliciet te maken. We informeren, ondersteunen en motiveren u om uw rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

 

Op de hoogte met het ouderportaal

Alle scholen van de KSU werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is u meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een aantrekkelijke manier. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school kunnen hier terecht. Ouders hebben alleen toegang tot de groep(en) van hun kind(eren).