Aanmelden van uw kind

Procedure toelatingsbeleid

Op de site van elke KSU-school vindt u meer informatie over het aanmelden van uw kind. Als u uw kind wil aanmelden of dat in de toekomst wil gaan doen, ontvangen en informeren de KSU-scholen u graag. Wisselt uw kind van basisschool of heeft het kind extra ondersteuning nodig? Of wilt u meer weten over het aanmeldingsformulier? Lees dan de

.