Onze scholen

Onze scholen bieden uitdagend en innovatief onderwijs. We werken opbrengstgericht in een veilige en moderne omgeving. Alles en iedereen is gericht op de leerlingen. Zo krijgen zij de kans om uit te blinken. Daarbij spelen zij zelf de belangrijkste rol. Een KSU-school biedt een omgeving waarin de leerling zijn eigen leerproces en ontwikkeling vorm kan geven.

Iedere KSU school biedt meer dan een basis. Onze katholieke traditie biedt ons verhalen, symbolen, rituelen en vieringen. Elke school geeft daar betekenis aan, passend bij de leerlingen en de omgeving. Kinderen van verschillende nationaliteiten, sociaal-culturele achtergronden en levensbeschouwingen voelen zich geborgen.

We werken aan vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw zoals:

  • creativiteit
  • kritisch en probleemoplossend denken
  • samenwerken
  • kennis van ICT en
  • communicatieve vaardigheden.


Alle scholen hebben op een of meer onderdelen een extra aanbod en zorgen ervoor dat ook meerbegaafde leerlingen extra worden uitgedaagd.
Wij hebben scholen voor:

 

Extra aanbod