De Katholieke Scholenstichting Utrecht

De KSU is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Zo’n 800 medewerkers verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 7.000 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 26 basisscholen verdeeld over 31 locaties


De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) heeft de basis goed op orde. De komende periode zal in het teken staan van moed, van moedig zijn, van staan voor ons katholieke gedachtengoed, voor inclusie en voor kansengelijkheid. We maken stapje voor stapje een betere wereld met elkaar!

 

Kernwaarden

De katholieke identiteit is de bron van waaruit dagelijks op school wordt gewerkt. Het zijn deze vijf kernwaarden die ons verbinden en richting geven:

 

LEF

We vervullen onze opdracht met lef. We hebben het lef, het hart, om te laten zien waar we voor staan. We tonen lef bij lastige keuzes. Keuzes die mogelijk weerstand oproepen, maar die wel in het belang zijn van ons onderwijs.

VERANTWOORDELIJKHEID

Kiezen met lef gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid. We staan als KSU, als school en als individuele professional voor onze keuzes en onze aanpak.

NIEUWSGIERIGHEID

We zijn nieuwsgierig en we willen dat blijven. Elke dag ‘stapje voor stapje een betere wereld maken’ lukt volgens ons als alle medewerkers van de KSU nieuwsgierig zijn naar de wereld. Nieuwsgierig zijn betekent voor ons dat iedereen een onderzoekende houding naar zichzelf en de ander aanneemt.

VERTROUWEN

We werken bij de KSU op alle niveaus op basis van vertrouwen. We vertrouwen (op) onze kinderen, onze collega’s en onze samenwerkingspartners. We vertrouwen erop dat we datgene doen wat in het belang is van ons onderwijs, ook als het afwijkt van de gangbare norm. Over resultaten – pedagogisch en didactisch – wordt open en transparant gecommuniceerd.

AANDACHT

Zien en gezien worden is essentieel en door aandacht voor elkaar kun je samen groeien. Daarom is ‘aandacht’ voor ons de verbindende waarde.