Jong starten met Engels

 

VVTO

KSU is drie jaar geleden gestart met de invoering van vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs). Meerdere KSU-scholen bieden al vvto aan, veel andere scholen zijn bezig met een driejarig traject om dit aan te kunnen bieden. Andere KSU-scholen zullen de komende jaren volgen. De KSU werkt voor de ontwikkeling, vormgeving en implementatie nauw samen met Early Bird. Early Bird begeleidt scholen voor beter en vroeger Engels en zorgt voor certificering.


Waarom vvto? Jonge kinderen groeien op in een internationale samenleving. Om hen hierop voor te bereiden zijn talen belangrijk. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een taal leren. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn, groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. De ervaring heeft geleerd dat een vroege start ook zeer motiverend is. Onze scholen werken aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Er zijn aanwijzingen dat het vroege leren van een tweede (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling. De kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo versterken binnen- en buitenschools Engels elkaar.

                 

Deze KSU-scholen zijn Early Bird gecertificeerd of zijn dit binnen twee jaar:

 

Tweetalig Onderwijs

Door onze ervaring met vvto en de gesprekken die we met ouders voeren, hebben we gemerkt dat de behoefte aan tweetalig onderwijs sterk groeit. De internationalisering van onze samenleving en een internationale samenstelling van de bevolking van de stad Utrecht zijn daar de reden van. De KSU heeft besloten om met ingang van augustus 2016 tweetalig onderwijs te gaan aanbieden vanaf de kleutergroepen. Dat gaan we doen op Onder De Bogen, onze nieuwe school in Leidsche Rijn centrum en op Stepping Stones, een nieuwe tweetalige school aan de Noteboomlaan in wijk Oost.