Speciaal basisonderwijs

elk kind is anders

De KSU biedt speciaal basisonderwijs aan op twee scholen:

-       SBO De Binnentuin  

-       SBO Sint Maarten

Op een SBO-school voelen leerlingen zich thuis die problemen hebben met leren of door hun gedrag moeilijker tot leren komen. Het leren blijft achter en dat gaat vaak samen met het gevoel minder lekker in je vel te zitten. Een reguliere basisschool kan onvoldoende aan de ondersteuning en onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoetkomen.

Elk kind is anders, de oorzaken zijn uiteenlopend. Soms gaat het om het kind zelf, het gezin en/of de schoolomgeving. Dit belemmert het leerproces en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling, waardoor een verschil met leeftijdsgenoten ontstaat. 

Een SBO school valt onder de wet primair onderwijs. Dit betekent dat de kerndoelen gelijk zijn aan die van de reguliere basisscholen. Alle leerlingen werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hiermee wordt bepaald in welk tempo zij aan de kerndoelen werken en welke sociaal emotionele doelen zij moeten behalen.

Tevens wordt in dit OPP een verwacht uitstroomniveau vastgesteld en wordt er gekeken naar welk type voortgezet onderwijs de leerling kan uitstromen na groep 8. De meeste leerlingen verlaten de SBO-school op 12 of 13 jarige leeftijd en gaan naar het reguliere voortgezet onderwijs, in de vorm van praktijkonderwijs en VMBO (op de verschillende niveaus). Een enkele leerling is na het SBO, vaak op grond van zijn/haar sociaal emotionele ontwikkeling toch meer gebaat bij het speciaal voortgezet onderwijs.  

Wilt u meer weten over onze SBO scholen, neem dan contact op met SBO De Binnentuin   of SBO Sint Maarten.