Klokkenluidersregeling

Per 1 juli 2016 is elke organisatie wettelijk verplicht om te beschikken over een interne meldregeling. Deze zogenoemde klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. De KSU geeft in haar klokkenluidersregeling een beschrijving van de wijze waarop wordt omgegaan met het vermoeden van een misstand. Uitgangspunt is dat het vermoeden intern aan de orde wordt gesteld om vervolgens door interne maar onafhankelijke onderzoekers in behandeling te worden genomen. Daarnaast kent de regeling de mogelijkheid in omschreven situaties melding van een misstand bij een externe derde te doen. Nadrukkelijk is vastgelegd dat de betrokkene, die de melding doet, bescherming tegen benadeling geniet.

Vertrouwenspersoon integriteit
Mevrouw M. van Berge Henegouwen is de vertrouwenspersoon integriteit binnen de KSU. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich conform de klokkenluidersregeling tot haar wenden. U kunt mevrouw M. van Berge Henegouwen bereiken per e-mail: m.vanbergehenegouwen@cedgroep.nl.

De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen; deze klachten vallen onder de klachtenregeling van de KSU.