KBS Wijzer aan de Vecht

Alles wat aandacht krijgt, groeit!

Wijk Zuilen
Kernwaarden aandacht, plezier
Plusaanbod techniek en Engels

 

 

 

 

Kernverhaal

Alles wat aandacht krijgt, groeit!  Op Wijzer aan de Vecht kiezen we voor positieve aandacht en waardering. Daar groeien kinderen van. Ze voelen zich gestimuleerd en zijn hierdoor gelukkiger en beter in staat om veel te leren, en het maximale uit zichzelf te halen. Onze leerkrachten zorgen voor een veilige werkplek in de groep, waar positiviteit, rust en regelmaat heerst, en een fijne, inspirerende sfeer. Door ons verrijkend curriculum met techniek en Engels wordt er veel aandacht besteed aan onderzoekend en ontwerpen leren.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zodoende goede resultaten kunnen bereiken. De kinderen leren dat samen werken en samen leven beter gaat met eerlijke, persoonlijke aandacht. Aandacht van de leerkracht, van ouders, van elkaar en… aandacht voor elkaar.

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-wijzeraandevecht.nl.