KBS Stepping Stones

Ready, steady, go!

Wijk Utrecht-Oost
Kernwaarden Ruimte, plezier en verantwoordelijkheid
Plusaanbod

Internationalisering

 

 

 

 

Kernverhaal

Wat levert het je op als je over grenzen heen kijkt? Stepping Stones in Utrecht-Oost staat voor internationaal, tweetalig onderwijs voor de wereld van morgen. Onze school biedt leerlingen alle ruimte om te groeien in de snel veranderde wereld. Plezier op school, je verantwoordelijk voelen, het beste uit jezelf halen: Ready, Steady, Go!
 

Welkom in de wereld van morgen

Wij bereiden kinderen voor op het leven in de wereld van morgen. Een wereld die ongekend snel verandert, internationaliseert en waarin technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Dat heeft een enorme impact op onze manier van leven, leren en communiceren.

Om je waardevol te voelen in de wereld van morgen en een bijdrage te leveren aan de nieuwe samenleving, is het belangrijk dat leerlingen hun eigen kwaliteiten ontdekken en blijven ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat het beste uit elk kind haalt, onderwijs dat leerlingen laat groeien.  
Ons onderwijs:

  • sluit aan bij de ontwikkeling van het kind
  • biedt elke leerling de ruimte om persoonlijke keuzes te maken op basis van zijn interesses, kwaliteiten en leerstrategieën
  • leert kinderen vanuit verschillende disciplines samenwerken met andere leerlingen
  • werkt met Engels als tweede taal voor alle leerlingen.

Je verantwoordelijk voelen
Stepping Stones wil graag dat kinderen hun kwaliteiten goed benutten. Het is mooi om te zien dat kinderen hun verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel; je medeleerlingen, je groep en de school. 

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-steppingstones.nl.