SBO Sint Maarten

Goed in ontwikkeling

Wijk Overvecht
Kernwaarden aandacht, ruimte en plezier
Plusaanbod culturele en creatieve ontwikkeling

 

 

 

 

Kernverhaal

SBO Sint Maarten biedt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een uitdagend onderwijsaanbod en begeleiding op maat. Op onze school krijgt ieder kind de ruimte om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen het plezier in het leren (her)ontdekken.

Naast de primaire aandacht voor basisvaardigheden als rekenen en taal is veel aandacht voor de culturele en creatieve ontwikkeling van de leerlingen. Wij zijn er van overtuigd dat het ervaren van kunst en cultuur, en het praktisch en creatief bezig zijn juist voor onze doelgroep een enorme meerwaarde vormt. Het verrijkt de woordenschat van het kind en bevordert het kritisch denken, samenwerken en het uiten van de eigen mening. Het bereidt onze kinderen beter voor op de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn.

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-sintmaarten.nl.