KBS Paulus

Klaar voor jouw toekomst!

Wijk Utrecht-Oost
Kernwaarden Zien en gezien worden, zelfstandigheid, enthousiasme, verwondering en verbinding
Plusaanbod Talentontwikkeling, onderzoekend leren

 

 

 

 

 

Kernverhaal

De Paulusschool is een school waarbij leerkrachten en leerlingen met plezier tot ontwikkeling komen. We creëren een veilige en rijke leeromgeving, waarbij we werken vanuit onze kernwaarden.   Vanuit de kernwaarde ‘zien en gezien worden’ bekijken we de kinderen bewust ongelijk. Wat oneerlijk is, wordt zo eerlijk. Daarmee geven we ieder kind gelijke kansen en stemmen we het onderwijsaanbod af op wat een leerling nodig heeft. We leggen de lat voor ons onderwijs hoog en verwachten van ieder kind en iedere leerkracht dat het zich inzet om zijn eigen talenten zowel persoonlijk, cognitief, creatief als sociaal te ontwikkelen. We gaan uit van het competente kind en leggen de focus op wat lukt. Fouten maken mag, want hier leren we van. Wij gaan uit van verschillende talenten bij kinderen. Door maatwerk kan ieder kind zijn eigen talenten uiten, tonen en verder ontwikkelen. 

Vanuit de kernwaarde ‘zelfstandigheid’ vinden we het belangrijk de zelfredzaamheid van kinderen te stimuleren en hen zo zelfstandig te maken. Deze zelfstandigheid is de basis om andere talenten te kunnen ontwikkelen en vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen. Vanuit de kernwaarden ‘enthousiasme’ en ‘verwondering’ speelt het ontdekkend- en onderzoekend leren een grote rol in ons onderwijs. Kinderen komen vaak vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid tot leren. De hoeken bij de kleuters zijn daarom zodanig ingericht dat de kinderen zelf gaan ontdekken en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De leerkracht begeleidt de onderzoekende houding door de kinderen een uitdaging te geven.  Het ontdekkend leren gaat als vanzelf over in onderzoekend leren. Bij het projectmatig werken gaan de kinderen aan de hand van leervragen op zoek naar antwoorden. We vinden het belangrijk dat kinderen eerst kennis opdoen en van daaruit op onderzoek gaan.  

Kijk voor meer informatie op www.ksu-paulusschool.nl.