KBS Paulus

Klaar voor jouw toekomst!

WijkUtrecht-Oost
Kernwaardenvernieuwing, verantwoordelijkheid
PlusaanbodTalentontwikkeling, Engels

 

 

 

 

Kernverhaal

De Paulusschool is een excellente school die leerlingen wil laten uitblinken met hun eigen talenten. Met veel aandacht voor de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn. Een plusaanbod voor álle leerlingen in Engels, en in een plusgroep voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. We willen de leerlingen motiveren om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich niet alleen op cognitief gebied ontwikkelen, maar zo breed mogelijk en daarmee goed zicht krijgen op hun talenten en leren zelf verantwoordelijkheid te dragen.

We willen de kinderen opvoeden tot kritische denkers. Doordat de leerlingen zich uitgedaagd en ondersteund voelen, zijn ze gemotiveerd om zich extra in te zetten. 

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-paulusschool.nl.