KBS Onder De Bogen

Denken, durven, doen

WijkLeidsche Rijn Centrum
Kernwaardenruimte, aandacht, verantwoordelijkheid
Plusaanbodkritisch en creatief denken, communicatief vaardig, internationalisering, Engels

 

 

 

 

Ons kernverhaal

Onder De Bogen legt de nadruk op autonoom, creatief en kritisch leren denken, heeft aandacht voor het welbevinden en zelfvertrouwen van de leerling en geeftruimte voor zelfstandig kunnen handelen en samenwerken. Dit doen wij door een veilig, zorgdragend milieu te creëren, waarin kinderen gestimuleerd en geprikkeld worden om zich te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden, tegen een multiculturele en internationale achtergrond. Wij werken met IPC (international primary curriculum) voor de zaakvakken wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur en techniek en de creatieve vakken tekenen, dans, drama, handvaardigheid en muziek. Engels wordt structureel aangeboden in de groepen 1 t/m 8 volgens een vastgesteld programma. In het schooljaar 2016-2017 starten we met een kleutergroep met tweetalig onderwijs. De middenbouwgroep zal gebruik maken van Early Bird. Internationalisering (IPC) en Engels in alle groepen dragen bij aan het voorbereiden van onze kinderen op de huidige en toekomstige maatschappij. Tijdens thematische projecten doen leerlingen zelf onderzoek in herkenbare en reële situaties. Zo wordt de verbeeldingskracht geprikkeld en wordt de leerling aangezet tot kritisch denken en kennis toetsen aan de werkelijkheid. Leerlingen leren samenhang te ontdekken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen. Op deze wijze worden alle talentgebieden gestimuleerd.

Onder De Bogen biedt excellent en vernieuwend onderwijs dat verder reikt dan de hedendaagse eisen. Uitgedaagd door het beste onderwijs met moderne leerlijnen en de nieuwste technologie (ICT met digiborden en tablets), bereiken kinderen maximaal leerrendement. Internationalisering (Engels in alle groepen, IPC, thematisch onderwijs) vormt de context om hun creatieve vermogen, communicatieve vaardigheden en toekomstkansen te vergroten. 

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-onderdebogen.nl.