KBS Onder De Bogen

Denken. Durven. Doen.

Wijk Leidsche Rijn Centrum
Kernwaarden Aandacht & ruimte
Plusaanbod

Tweetalig, internationalisering, thematisch onderwijs

 

 

 

 

Ons kernverhaal

Onder De Bogen werkt vanuit een eigen filosofie: aandacht en ruimte voor het kind als aankomend wereldburger.

Kinderen die veel kennis hebben van de wereld om hen heen, respectvol met elkaar omgaan, nieuwsgierig zijn naar de mening van anderen, hun eigen mening goed (ook in het Engels) onder woorden kunnen brengen en over grenzen heen kijken. Dát zijn leerlingen van Onder De Bogen.

Onze leerlingen blinken uit, omdat ze hebben geleerd dat ze alles kunnen leren. Hoe? Door veel te oefenen. Ze zijn ondernemend en initiatiefrijk en gaan met zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen aan. Fouten mogen gemaakt worden, daar kun je van leren. Leerlingen weten media veilig en slim in te zetten. Zij kunnen effectief communiceren, leren, werken en leven in onze snel veranderende wereld.

Bij Onder De Bogen zijn we ambitieus. Het tweetalige onderwijs en projectmatig werken bieden we alle leerlingen aan. Zoals jij hoge verwachtingen mag hebben van de school, hebben wij hoge verwachtingen van al onze leerlingen. We willen met de hele groep een hoog eindniveau halen, daar gaan we echt voor. Elk kind moet alles kunnen halen om uiteindelijk glansrijk over de eindstreep te komen. ‘We verwachten veel van jou’, dat is onze basishouding.

Door kennis over te dragen, ontwikkelen leerlingen hun interesse en motivatie. We werken thematisch, waardoor leerlingen de kans krijgen om samenhang in hun kennis aan te brengen. Doelen worden binnen thema's behaald door directe instructie, gerichte oefenactiviteiten en effectieve leerstrategieën. Dat is de weg voor leerlingen om met plezier en succes de leerdoelen behalen.

We werken op topniveau aan de basisvakken lezen, woordenschat en rekenen. Lezen en voorgelezen worden geven we een belangrijke plek. Op onze boekenlijsten vind je naast Nederlandse boeken ook veel internationale literatuur.

Kijk voor meer informatie op www.ksu-onderdebogen.nl.