KBS Montessori Buiten Wittevrouwen                                    

Meer mogelijkheden meer leren

Wijk Utrecht Oost, Buiten Wittevrouwen
Kernwaarden   verantwoordelijkheid en vernieuwing
Plusaanbod Engels, internationalisering en kunst/cultuur

 

 

 

 

 

‘Help mij het zelf te doen ‘
dit doen wij door
uitdagen en stimuleren, 
vanuit vertrouwen in de eigenheid van elk kind
ons motto
Allemaal anders, samen sterk!

 

Kernverhaal

Kinderen blinken uit op de Montessorischool Buiten Wittevrouwen, zij willen ook graag uitblinken, ieder op haar/ zijn gebied. De visie van Maria Montessori op onderwijs en opvoeding vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs. Daarin staan zelfstandig leren, keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en creatieve ontwikkeling centraal. Eigentijds onderwijs dat motiveert, onder andere door in te spelen op een veranderende wereld met internet en nieuwe media. Het is onderwijs dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling en leerstijl van de individuele leerling en gebruik maakt van wat die nu al in huis heeft. Denken in kansen en mogelijkheden, ontdekken waar je écht goed in bent en je eigen weg vinden. Er is aandacht voor ontwikkeling van (cognitieve) vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen en tijdens de kosmische lessen maken de kinderen de 21 ste century skills zich eigen. Dat doen we in onze school (ateliers), maar ook geregeld buiten de school, om het leren levensecht te maken. Internationalisering ( door inzet IPC) en Engels in alle groepen, dragen er eveneens toe bij om onze kinderen op te leiden voor de huidige en toekomstige maatschappij. Tijdens de thematische projecten doen leerlingen zelf onderzoek in een voor hen herkenbare werkelijkheid. Zo wordt de verbeeldingskracht geprikkeld en wordt de leerling aangezet tot kritisch nadenken en toetsen van zijn kennis aan de werkelijkheid. Leerlingen leren samenhang te ontdekken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Op deze wijze worden alle talentgebieden gestimuleerd.

 

De Montessorischool biedt excellent en vernieuwend onderwijs dat verder reikt dan de hedendaagse eisen. Uitgedaagd door het beste onderwijs met moderne leerlijnen en de nieuwste technologie (ICT met Ipads), halen uit kinderen maximaal leerrendement. Internationalisering (Engels in alle groepen, IPC, thematisch onderwijs) vormt de context om hun creatieve vermogen, communicatieve vaardigheden en toekomstkansen te vergroten. Meer leren voor meer toekomstmogelijkheden waarin de leerling uitblinkt.

 

Kijk voor meer informatie op onze website.