KBS Marcus

Stevig de wereld in

Wijk Overvecht
Kernwaarden Aandacht, verantwoordelijkheid, plezier
Plusaanbod school in de wijk, (wereld-)burgerschap

 

Kernverhaal

Op de Marcusschool willen wij kinderen uit laten blinken op taal, rekenen en schrijven. Cognitieve kracht vormt de basis voor verdere ontwikkeling. Vanuit die stevige basis besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en aan de opvoeding tot verantwoordelijk wereldburger. In een tijd waarin de nieuwe media de hele wereld binnen handbereik brengen, willen wij alle leerlingen van onze school zo opvoeden en vormen dat ze zich thuis voelen in die wereld en er met zelfvertrouwen en zelfbewust aan deel kunnen en willen nemen.

We willen de leerlingen kennis laten maken de wereld om ons heen en deze beter leren begrijpen. Van de eigen straat, wijk, stad, land, werelddeel tot kennis en inzicht in de plaats van de aarde in het heelal. We brengen ze in contact met diverse landen en landstreken, godsdiensten en culturen, bestaanswijzen en bestaansproblemen, verschillende leefmilieus en de belangrijke episoden uit de wereldgeschiedenis. We willen leerlingen het besef bijbrengen dat de mensheid een geheel vormt en dat eigenbelang soms moet wijken voor algemeen belang. Dat mensen ondanks vele verschillen aan elkaar gelijkwaardig zijn. Dat is wat we bedoelen met ‘verantwoordelijk wereldburger’.

Kijk voor meer informatie op www.ksu-marcus.nl.