KBS Ludger

Samen leer je meer!

Wijk Zuilen
Kernwaarden Plezier en aandacht
Plusaanbod Talentontwikkeling in brede zin

 

 

 

Kernverhaal

Op de Ludgerschool wordt gedegen, goed onderwijs gegeven. We werken opbrengst- en resultaatgericht. Wij willen dat kinderen in een veilig, positief en stimulerend schoolklimaat kunnen leren. Aandacht van en voor elkaar hoort bij onze school en wijk. Belangrijk zijn heldere regels en afspraken die de benodigde rust en duidelijkheid creëren.  

We stellen hoge eisen aan het werk van de kinderen. We stemmen het onderwijs daarbij optimaal af op de interesses en mogelijkheden van ieder kind. We willen alle kinderen prikkelen om hun talenten te ontdekken, te waarderen en verder te ontwikkelen. Hierbij stimuleren en ondersteunen wij de kinderen om goed te kunnen samenwerken en initiatieven te kunnen nemen.  Met onze aanpak ‘samen leer je meer’ realiseren we prima resultaten (qua uitstroom en citoscores), maar bovenal komen kinderen met plezier naar school om veel te leren. 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-ludgerschool.nl.