KBS Johannes

Samen werken aan talent

Wijk Overvecht
Kernwaarden Aandacht, Verantwoordelijkheid
Plusaanbod Extra ondersteuning en uitdaging in het onderwijs en kunst en cultuur

 

 

 

 

Kernverhaal

Het onderwijs van de Johannesschool wordt gekenmerkt door Structuur, Individuele aandacht en Samenwerken (SISo-onderwijs).

Met onze werkwijze bieden wij onderwijs op maat en geven wij álle kinderen een goede basis voor hun vervolgstudie alsmede voor hun totale verdere ontwikkeling. 

Dit realiseren we in een warm, betrokken, veilig en vreedzaam pedagogisch klimaat (Vreedzame School).

Onze aanpak leidt tot prima resultaten, tot leerlingen die zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun leerproces,  zoals blijkt uit het inspectierapport (juni 2014) en uit de plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Een belangrijke bijdrage aan de totale ontwikkeling van leerlingen levert het Johannes plusaanbod. Dit bestaat uit ons programma voor talentontwikkeling via versterkte cultuureducatie (muziek en dans) en verlengde schooldagactiviteiten (VSD). Daarnaast bevat het plusaanbod extra uitdaging in het onderwijs door versterkte taalontwikkeling (BSC, BSA), ons plusaanbod voor bovenpresterende leerlingen (Johannes Academie) en ruime ondersteuning en aandacht voor leerlingen die dat op welke manier ook nodig hebben.   

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-johannes.nl