KBS St. Jan de Doper

Samen Wijs!

 

Wijk Hoograven Noord
Kernwaarden Aandacht, ruimte, plezier
Plusaanbod Engels, plusklassen en wijkfunctie

       

 

 

 

 

Kernverhaal

De st. Jan de Doperschool is een echte buurtschool met een belangrijke wijkfunctie, waar ouders, leerlingen en medewerkers zich snel thuis voelen. Ouders voelen zich sterk betrokken bij de school en dit uit zich in een sterk gemeenschapsgevoel in en rondom de school. De kwaliteit van het onderwijs is goed en de school besteedt naast taal en rekenen veel aandacht aan de zogeheten 21st century skills. Dit zijn vaardigheden die de kinderen voorbereiden op hun toekomst in de 21e eeuw. Om de leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de toekomst wordt Engels aangeboden in alle groepen. De maatschappij verandert snel en beheersing van de Engelse taal is in deze veranderende maatschappij noodzakelijk. De zogenaamde plusklassen zijn ontwikkeld voor de leerlingen die meer aankunnen. In de plusklassen hebben leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen en te verrijken en wordt de nieuwsgierigheid en de onderzoekende houding van de leerling gestimuleerd.

Wij zien het op de St. Jan de Doperschool als onze missie om de talenten bij ieder kind tot ontwikkeling te laten komen. Wij doen dat op de St. Jan de Doperschool als team met kinderen, ouders en externe partners. Ook in onze samenwerking verbinden wij talent!

Om het onderwijs zo efficiënt mogelijk in te richten, mee te denken met de werkende ouders en om de schooldagen voor de kinderen zo veilig mogelijk te maken, werkt de school met een continurooster met vijf gelijke dagen.

 

Ons motto Samen Wijs.rust op drie belangrijke pijlers:

  • Aandacht: Voor elkaar, voor kinderen, voor medewerkers, voor ouders en voor de omgeving.
  • Ruimte: Mogelijkheden bieden voor groei en ontwikkeling van kinderen en medewerkers binnen onze school. Ruimte betekent ook denken in kansen en mogelijkheden en leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces.
  • Plezier: Momenten van ontspanning en ontmoeten worden bewust gecreëerd vanuit de gedachte dat dit de ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Daarnaast hechten we veel waarde aan een prettige en goede samenwerking met onze ouders.

 

Samen werken en samenwerken aan talent, in verbinding, gaat over samen wijs worden, voor nu en later. Wijs worden op weg naar een toekomst na de St Jan de Doperschool.

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-stjandedoper.nl.