KBS Hof ter Weide

"Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil”

Wijk Terwijde (Leidsche Rijn)
Kernwaarden Aandacht, ruimte en verantwoordelijkheid
Plusaanbod Talentontwikkeling en IPC

 

 

 

Kernverhaal

Op Hof ter Weide krijgt elke leerling de ruimte om uit te blinken.

Talentontwikkeling, ontdekken wie je bent - wat je kunt en wat je wilt, vormt de kern van ons onderwijs. Naast de basis- en zaakvakken willen we kinderen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen. Onder schooltijd gebeurt dit tijdens de uitwerking van IPC-programma. Hierin worden diverse vakken in projectvorm geïntegreerd aangeboden. Burgerschap heeft hierin een grote plaats. Tevens geven wij de kinderen per unit aandacht en ruimte om hun talent te ontwikkelen door het volgen van korte cursussen op het gebied van kunst en cultuur en wetenschap en techniek. Regelmatig presenteren zij hun talent aan leerlingen en/of ouders, bijvoorbeeld op open podia. Ook na schooltijd is aandacht en ruimte om de eigen mogelijkheden te onderzoeken en talenten verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld via het cursusaanbod van de Brede School.

We willen leerlingen graag een onderzoekende leerhouding bijbrengen en hen stimuleren hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Zo zijn de leerlingen verantwoordelijk om te werken aan hun persoonlijke leerdoelen. Als academische opleidingsschool heerst in de school een onderzoekende houding en een ontwikkelingsgerichte visie. Leerkrachten en studenten delen hun kennis in kenniskringen waarin zij onderzoek doen naar ons onderwijs om dit nog beter te maken in het belang van de leerling. Hierdoor worden onze leerlingen nog verder gestimuleerd om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.

De komende jaren werken wij werken aan de speerpunten:

Dat zij eigen keuzes mogen maken, binnen een gesteld doel of kader;
Dat zij zich mede-eigenaar voelen van hun eigen leerproces.

Deze speerpunten gelden voor zowel kinderen als teamleden. Bij de teamleden krijgt dit vorm door o.a. leerteams en collegiale consultatie. Wij geven de teamleden professionele ruimte om het doel te halen. Ook de kinderen krijgen de ruimte en verantwoordelijkheid om te werken aan meer eigenaarschap bij het portfolio door het stellen van eigen doelen.

 

Kijk voor meer informatie opwww.ksu-hofterweide.nl.