KBS Het Schateiland

Accent op Talent!

Wijk Kanaleneiland
Kernwaarden Aandacht, ruimte, plezier
Plusaanbod ICT, gedegen en goed onderwijs!

 

 

 

 

Kernverhaal

Het Schateiland is een katholieke basisschool waar leerlingen met plezier naar school gaan! Persoonlijke aandacht, gecombineerd met een goede zorgstructuur en een warme en veilige omgeving zorgen ervoor dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kundige, betrokken en gemotiveerde leerkrachten staan garant voor goed onderwijs! Er wordt persoonlijke aandacht gegeven aan de leerling. Handelingsgericht werken zorgt ervoor dat er op de leerling afgestemd onderwijs wordt gegeven dat gebaseerd is op een duidelijke structuur met goede resultaten. De leerlingen worden nauw betrokken bij hun eigen leerontwikkeling en krijgen hierin voldoende ruimte om het eigen leerproces vorm te geven. Om deze goede resultaten te bereiken wordt er vooral gekeken naar de talenten van de leerlingen. Ieder kind heeft een talent en die positieve grondhouding draagt eraan bij dat leerlingen kunnen en durven groeien. Kinderen mogen trots zijn op hun talenten. Door gewoon goed onderwijs laten we ze hierin uitblinken!

Gewoon goed betekent ook dat wij onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun nabije toekomst, het vervolgonderwijs en hun plaats in de samenleving middels aandacht voor de zogenaamde 21st Century Skills. Onze samenleving, de 21e eeuw, vraagt andere en nieuwe vaardigheden op het gebied van samen werken, leven en ICT. Op Het Schateiland worden de leerlingen goed voorbereid op de vaardigheden die gevraagd worden, zodat met name de overstap naar het voortgezet onderwijs zo optimaal mogelijk plaats kan vinden.

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-hetschateiland.nl.