KBS De Pijlstaart

De kunst van het leren

Wijk Pijlsweerd
Kernwaarden ruimte, plezier, aandacht en vernieuwing
Plusaanbod kunst en cultuur

 

 

 

 

Kernverhaal

De missie van onze school bestaat uit het bieden van een sterke basis en het zijn van ‘de’ buurtschool van Pijlsweerd. Vanuit onze kernwaarden ruimte, plezier en vernieuwing en de gedachte = ‘In ieder kind kan de wereld opnieuw beginnen!’ werken wij hier aan.

Wij investeren in en zorgen voor een sterk pedagogisch klimaat, waarbij elk kind zich gezien en gehoord voelt en stemmen ons aanbod af op de onderwijsbehoeften van al onze kinderen.

Ons aanbod op kunst en cultuur levert daar een extra bijdrage aan Wij zijn er van overtuigd dat het ervaren van kunst, het creatief bezig zijn en de reflectie daarop het zicht op de wereld verbreedt en de kennis daarvan vergroot. Het verrijkt de woordenschat van het kind en bevordert het kritisch denken, samenwerken en het uiten van de eigen mening. Het bereidt onze kinderen beter voor op de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn. Zo brengen we onze leerlingen de kunst van het leren bij!

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-depijlstaart.nl.