KBS De JazzSingel

De JazzSingel zet de toon!

Wijk Terwijde/Leidsche Rijn
Kernwaarden Plezier, ruimte, aandacht
Plusaanbod Kunst & cultuur, muziek en multimedia

 

 

 

Kernverhaal

We willen met de JazzSingel de toon zetten in Leidsche Rijn. Dit geven wij vorm door de goede balans te zoeken tussen de doorgaande reguliere leerlijnen en deze te koppelen met kunst en cultuur, muziek en multimedia. De school staat voor het leren van en met elkaar. We gaan uit van de individuele ontplooiingsmogelijkheden en de behoeften van de leerling. Het is een uitdaging om de leerlingen vaardigheden aan te leren en de ruimte te bieden om zich te ontplooien. Hiervoor bieden wij in samenwerking met Kopa kunstlessen aan op school en ook op externe locaties. Dit aanbod varieert van kunst tot de inzet van muziek en multimedia. Het is belangrijk dat ouders, leerkrachten en leerlingen actief en interactief met elkaar aan het werk gaan om sociale media en (digitale) media op een creatieve en positieve manier in het onderwijs te integreren. We dagen de leerlingen uit en geven ze aandacht om te groeien en zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die bewust zijn van hun kwaliteiten. Wij werken aan een optimale positieve sfeer voor kinderen, ouders en het team en maken hiervoor gebruik van de Vreedzame school. We vinden het van groot belang dat de leerling gezien wordt en besteden hier veel aandacht aan, zoals in de omgang met elkaar, gesprekken met de leerling en de begroeting bij binnenkomst. De JazzSingel is een school waar leerlingen en leerkrachten ruimte krijgen, waar oog is voor hun talenten, om deze zelf te laten ontdekken en met plezier verder te ontwikkelen. Het is voor ons een uitdaging om aan de talenten van leerlingen tegemoet te komen en ze te laten uitblinken door de inzet van multimedia, muziek en kunst & cultuur!

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-dejazzsingel.nl.