KBS De Catharijnepoort

Plezier in leren

Wijk Nieuw Engeland
Kernwaarden plezier, ruimte, aandacht
Plusaanbod kunst en cultuur

 

 

 

 

Kernverhaal

Kinderen krijgen op De Catharijnepoort inspirerend onderwijs waarbinnen zij hun talenten met plezier kunnen ontwikkelen. Er is veel aandacht voor kunst en cultuur.

De Catharijnepoort wil tevens een wijkschool zijn waar kinderen opgroeien in een omgeving waarin mensen elkaar kennen. De school is een afspiegeling van de wijk en die kenmerkt zich door een multiculturele schoolbevolking.

Als belangrijkste taak ziet De Catharijnepoort het begeleiden van leerlingen op weg naar volledige deelname aan de maatschappij, als zelfstandige burgers. Leerlingen worden gezien, en zien elkaar in het samenwerken. Ze krijgen daarin ook de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van de leerkrachten. De school wil goed aansluiten bij de verschillende achtergronden en leerbehoeften van de kinderen. De komende jaren zal de focus van het onderwijs liggen op het op orde houden van de basis, kunst en cultuur en de 21st Century Skills.

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-decatharijnepoort.nl.