KBS De Achtbaan

Jouw talent goed op de rit!

Wijk Langerrak
Kernwaarden  Plezier, Aandacht, Verantwoordelijkheid en Vernieuwing
Plusaanbod Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en kunst- en cultuureducatie

 

Ons kernverhaal

Jouw talent goed op de rit, dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool De Achtbaan om gaat. Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je talent is volgens ons alleen mogelijk als je je prettig en veilig voelt op school. Natuurlijk werkt er op de Achtbaan een team dat ervoor zorgt dat iedereen de rit in de Achtbaan op zijn eigen manier kan beleven. Plezier, aandacht, verantwoordelijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop.      

De Achtbaan heeft het predicaat Excellente School. Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen en dragen bij aan het realiseren van een cultuur waarin continu verbeteren en leren van elkaar de norm is.                                                                                          

Wij zien de ontwikkeling van kinderen als een doorlopend proces waarbij we een procesgerichte benadering fundamenteel achten. Dit om een ‘growth mindset’ bij kinderen en bij teamleden te realiseren. Binnen dit doorlopende proces realiseren we ons dat we aansluiten bij de ontwikkeling die onze kinderen al hebben doorlopen  van 0 tot 4 jaar en de verdere ontwikkeling van onze kinderen op het voortgezet onderwijs.                                                         

Op basis van onze leerling populatie, hebben we ervoor gekozen ons te profileren op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en kunst en cultuureducatie. Met dit plusaanbod is er een breed scala om de verschillende talenten te erkennen, herkennen en te ontwikkelen. Zo krijgt ieder kind de kans om cognitief, creatief en sociaal uit te blinken. We hebben het streven om hierbij de kinderen vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te leren kijken. Omdat we ons realiseren dat er ook kinderen zijn die talenten hebben op andere vlakken zorgen we voor een diversiteit in hoogtepunten in ons aanbod.

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-deachtbaan.nl.