KBS Ariëns

Kanjers in leren!

Wijk Hoograven
Kernwaarden  
Plusaanbod Academische opleidingsschool, leesonderwijs

 

 

Ons kernverhaal

Op de Ariënsschool bieden we een veilige omgeving voor onze leerlingen. Het uitgangspunt is dat we aandacht voor onze leerlingen hebben en die ook kunnen bieden. We bieden passend onderwijs en zorg op maat als dat nodig is en differentiëren naar inhoud, hoeveelheid en tempo.

Dit doen we door goed te kijken naar wat de leerling kan. We zijn een academische opleidingsschool, wat betekent dat het onderwijs op de Ariënsschool wordt vormgegeven vanuit onderzoek. Deze onderzoeksresultaten zorgen voor het beste onderwijs voor onze kinderen, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leren centraal staan. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het opleiden van aankomend leerkrachten. Als academische opleidingsschool onderzoeken we continu hoe onze leerlingen het beste kunnen leren. We beschikken over moderne leermiddelen en de nieuwste methodes. We maken in alle groepen gebruik van digitale schoolborden, iPads in de kleutergroepen en laptops in de bovenbouw. We stimuleren een actieve en zelfstandige rol van leerlingen en leren ze eigenaar te worden van hun eigen leerproces en bieden ze de ruimte om hier invloed op uit te oefenen. Onder begeleiding van de leerkracht werken leerlingen geregeld in circuitvorm aan één of meer opdrachten. Meerdere momenten per week werken er twee leerkrachten tegelijkertijd in een groep. Er is veel aandacht en persoonlijke begeleiding voor elk kind. We zijn een school met veel rust, een duidelijke structuur en een geweldige sfeer! We zijn positief en ondersteunend voor de leerlingen. Onze begeleiding is erop gericht dat de leerlingen zich naar hun eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen.

We leggen een sterke basis met reken, taal en lezen. Middels onderzoek richten wij ons leesonderwijs in de onderbouw zodanig in dat we de meest optimale resultaten behalen. Goed leren lezen vormt de belangrijkste basis voor een succesvolle toekomst en daarom besteden we hier veel aandacht aan. Dat zie je terug in goed onderwijs en activiteiten waar leerlingen met plezier aan deelnemen.

Kijk voor meer informatie opwww.ksu-ariensschool.nl.