Op De Groene Alm

Je beste zelf zijn

Wijk  Hoge Weide
Kernwaarden Aandacht, verantwoordelijkheid en ruimte
Plusaanbod Engels en technologie

 

 

 

 

Kernverhaal

In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daarop voor. We stemmen bij dit proces ons onderwijs, zoveel als mogelijk  af op de individuele behoeftes en mogelijkheden van het kind en geven hieraan praktisch invulling op zowel sociaal, emotioneel als cognitief gebied.

Wij werken bewust aan een optimale sfeer in de school en willen een warme thuishaven zijn voor kinderen, hun ouders en de leerkrachten. Dit geven wij vorm in de omgang met kinderen en ouders en door middel van ons onderwijs en onze vieringen.

We vinden het van groot belang dat er aandacht is voor het individuele kind en dat die aandacht ook daadwerkelijk gegeven wordt, zoals in individuele gesprekken met kinderen en bij binnenkomst in de klas. Met ons gestructureerde zorgsysteem richten wij ons op een optimale ontwikkeling van het kind.

Wij zijn van mening dat de moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn; die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen. Om onze kinderen deze vaardigheden aan te leren zetten wij ontdekkend en ontwerpend leren in bij ons natuur en technologie onderwijs en geven wij de kinderen de ruimte door onder andere zelf te plannen en eigen werk te beoordelen.

Leerlingen verschillen, behalve emotioneel, ook intellectueel van elkaar. Het is onze uitdaging om aan die verschillen tegemoet te komen middels differentiatie in tempo, niveau en inhoud. Wij bieden leerlingen en leerkrachten ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-opdegroenealm.nl.