Info over het coronavirus

Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent het coronavirus en de invloed daarvan op de scholen van stichting KSU.

Informatie over de maatregelen rondom het coronavirus

Op 21 april 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen in het primair onderwijs na de meivakantie weer open mogen. 

Daarbij gelden voor de invulling van het onderwijs op basisscholen een aantal uitgangspunten:

  • Leerlingen van de basisschool gaan na de meivakantie weer naar school.
  • Zij zijn de helft van de schooltijd op school.
  • Leerlingen in het basisonderwijs zijn niet gehouden aan de ‘anderhalve-meterregel’.
  • Het speciaal basisonderwijs opent zonder restricties.
  • Leerkrachten en leerlingen met (milde) verkoudheidsklachten komen niet naar school maar blijven thuis. Dit geldt ook als een gezinslid griepverschijnselen of koorts heeft.


De KSU-scholen volgen vanzelfsprekend de richtlijnen van het kabinet en de PO-Raad en krijgen tegelijkertijd ruimte voor maatwerk in de scholen. Daarbij zijn de drie uitgangspunten die door kabinet en PO-Raad uitdrukkelijk zijn genoemd, leidend:
-    Gezondheid (zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen in en rond de scholen)
-    Economie (ouders/verzorgers in staat stellen te gaan werken)
-    Kwaliteit van het onderwijs

Informatie ouders

In een brief zijn de ouders/ verzorgers geïnformeerd over hoe de openstelling van de school van hun kind(eren) wordt vormgegeven en wat dit voor hun kind(eren) betekent. 

Gesloten

Op maandag 11 mei zijn alle KSU scholen gesloten. Deze dag is nodig om de heropening van de scholen goed voor te kunnen bereiden. Vanaf dinsdag 12 mei zijn de kinderen weer van harte welkom op school. Let hierbij op de informatie van school waarin staat op welke momenten in de week uw kind(eren) op school worden verwacht. 

Noodopvang

Voor kinderen van ouders met een vitaal beroep en voor kinderen in kwetsbare situaties blijft noodopvang beschikbaar. Deze kinderen worden op alle schooldagen (onder schooltijd) op school opgevangen. De BSO neemt na schooltijd de noodopvang over. 

Buitenschoolse opvang

De BSO is beschikbaar op de dagen dat kinderen onderwijs hebben voor bestaande klanten van de BSO en voor noodopvang (zie boven). Dat betekent dat kinderen dus alleen komen op dagen dat zij naar school gaan. Kinderen die noodopvang nodig hebben, kunnen alle dagen na schooltijd terecht bij de BSO. We streven ernaar de organisatie van het onderwijsaanbod op de scholen zo optimaal mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van de BSO. Wij vragen ouders/verzorgers zelf contact op te nemen met hun BSO om afspraken te maken over de opvang van hun kind(eren) na schooltijd. 

Samenwerking 

Voor de invulling van het onderwijs, de opvang van kinderen en andere voorzieningen werken wij nauw samen met de gemeente en de collega besturen van het primair onderwijs in de stad Utrecht. 

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de schoolleider. Voor actuele informatie en gezondheidsadviezen verwijzen we u naar de website van het RIVM.

We kijken uit naar de opening van de scholen en het weer oppakken van het ‘gewone’ onderwijs in de groepen!

Nieuws


Update over het coronavirus

16 mrt. 2020 — Redactie KSU

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De
sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. 

Wat betekent dit voor u?
De scholen van KSU sluiten vanaf vandaag. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor de opvang van leerlingen van ouders in vitale beroepen. 

  • Maandag 16 maart vangen we kinderen op, waarvan de ouders de opvang van hun kinderen op deze korte termijn nog niet hebben kunnen regelen.
  • Vanaf dinsdag 17 maart tot 6 april 2020 zullen we opvang regelen voor kinderen van ouders met vitale beroepen die de opvang niet op een andere manier kunnen regelen. De opvang vindt in eerste instantie plaats op de eigen school.

Onderwijs tot 6 april
De schoolleiders van de KSU werken op dit moment aan een noodplan voor onderwijs op afstand vanuit de scholen. De KSU faciliteert en ondersteunt hierbij. De komende dagen zal de schoolleider u informeren hoe het onderwijs op afstand er voor de kinderen precies uit zal zien.


Vragen over het Coronavirus

11 mrt. 2020 — Redactie KSU

De KSU volgt de richtlijnen van GGD, RIVM en Rijksoverheid en daarom verwijzen we iedereen ook naar hun websites voor de meest actuele informatie. Wij kunnen niet beter en actueler communiceren dan deze organisaties.

Vanzelfsprekend stellen we onszelf goed op de hoogte en nemen verantwoordelijkheid daar waar het van ons gevraagd wordt.

Links naar de websites van het GGD, RIVM en Rijksoverheid:
https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/02/Vragen-over-coronavirus-0800-1351
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs
Deze sites worden steeds geüpdatet.