Strategisch Beleidsplan 

‘De leerling blinkt uit’. Daar gaan we voor!

Elke dag richten we onze energie en aandacht op de leerling, met de ambitie om elke leerling te laten uitblinken. Met dit ideaal, met dit beeld van de toekomst, wil de KSU het verschil maken.

De KSU zet volop in op vijf strategische thema’s:

  • Profilering

  • Pijlers voor talentontwikkeling

  • Professionalisering

  • Professionele cultuur

  • Gericht partnerschap

Meer weten? Lees de publieksversie van het Strategisch Beleidsplan. Dit plan is verlengd tot 2021.