Management

Karin Monnink

directeur primair proces

lees meer

Karin Frinsel

manager bedrijfsvoering

lees meer

Jansje Dekker

clusterdirecteur

lees meer

Jon van Zoelen

projectleider huisvesting & facilitair

lees meer

Secretariaat

030-2642080

secretariaat@ksu-utrecht.nl

Elska Vos

Coördinerend bestuurs- en directiesecretaresse

Toby de Kruijk

directiesecretaresse

Tara Kalidin

receptioniste/secretaresse

Staffunctionarissen

Judith Ceton

PR & communicatie

Jelle Mak

onderwijs en kwaliteit

lees meer

Coen van der Meer

ICT

lees meer

Sara van Maurik

personeel

lees meer

Mariska Gerritsen

personeel

lees meer

Gerda van Tongerloo

financiën

Senait Abraha

financiën

Bert van Wijk

assistent controller

lees meer

Marius Geurts

huisvesting

lees meer

Liesbeth Verhagen

inkoop

lees meer

Ton Slinger

begeleiding onderwijzend personeel

lees meer

Rob Berkhout

technische dienst

lees meer