KBS De Notenboom

School met een hart

WijkSterrenwijk
KernwaardenRuimte, aandacht en plezier
PlusaanbodBurgerschap en sociale integratie  

 

 

 

 

Kernverhaal

De Notenboom is een school met een hart.

 

Wij hebben

Hart voor kinderen

Kinderen waarvoor wij het belangrijk vinden dat zij in eerste instantie plezier hebben in leren. Wij bieden kinderen aandacht en ruimte om hun talent te laten uitblinken. Een veilig klimaat met  onderwijs dat uitgaat van eigen leerbehoeften, zodat onze kinderen later zelfstandig de wereld in kunnen stappen.

 

Hart voor onderwijs

De Notenboom gaat over goed onderwijs. Dit realiseren we door een veilig klimaat in de school en klassen te bieden. We bieden ook ruimte, ruimte voor eigenheid, voor een eigen inbreng. En letterlijk, ruimte om op een andere werkplek te werken.

Onze school vindt actief burgerschap belangrijk, omdat wij graag willen dat onze leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld.

Op deze manier willen wij de hoogst haalbare resultaten verwezenlijken, hoge doelen stellen, passend bij de school die wij zijn.

 

Hart voor ouders

Gericht partnerschap op de Notenboom gaat allereerst over hart voor ouders. Ouders willen wij zien als educatief partners, partners in praktische samenwerking omdat wij daar de meerwaarde in zien als het gaat over hart voor kinderen. Ons doel is om ook te komen tot samenwerking met partners die door hun bijdrage leerlingen laten uitblinken en daarmee tevens bijdragen aan het realiseren van onze ambitie. 

 

Kijk voor meer informatie op www.ksu-notenboom.nl.